Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 49 Харківської міської ради Харківської області імені Харківських дивізій»


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Ураїнська мова 4 клас

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/29512/ - Прислівник. Узагальнення знань і вмінь з вивченої теми.
Розробка уроку в 4 класі на заявлену тему, мета якого - закріпити знання учнів про прислівник як частину мови; формувати вміння розпізнавати прислівник серед інших частин мови, аналізувати його за будовою та зв’язками в реченні; учити правильно вживати в мовленні, використовувати прислівники у самостійно складених текстах
23.05.2012

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/27303/ - Дієслово. Розробка уроку української мови в 4 класі з методичними додатками, мета якого - узагальнити знання про поняття часу, роду, числа дієслів; закріпити навички визначення типів тексту; розвивати творчі здібності учнів, уміння працювати самостійно та у групах.

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/28376/ - Написання не з дієсловами. Урок з української мови. Розробка уроку у формі казки з української мови, мета якого - засвоїти правопис не з дієсловами; закріплювати знання про змінювання дієслів за часами; розвивати в дітей мовне чуття, творче мислення, пам'ять, пізнавальний інтерес 19.03.2012

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/26965/ - Чергування звуків [ і ] з [ о ], [ е ] в іменниках чоловічого й жіночого роду. План-конспект уроку з української мови в 4 класі з використанням активних методів засвоєння чергування голосних у іменниках, мета якого - ознайомити учнів із чергуванням голосних звуків у окремих відмінках іменників чоловічого й жіночого роду на приголосний.

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/25689/ - Спостереження за вживанням у мовленні прислівників-синонімів, прислівників-антонімів. Урок з української мови для 4 класу. Мета - ознайомити з прислівниками, близькими за значенням і протилежними за значенням; спостерігати за роллю прислівників у реченні, формувати вміння визначати прислівники, виробляти вміння добирати їх.

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/24919/ - Прикметники-синоніми та прикметники-антоніми. Уживання прикметників у прямому й переносному значенні. Урок з української мови для 4 класу. Розробка уроку з української мови на заявлену тему у формі подорожі для 4 класу. Мета - поглиблювати знання учнів про прикметник, його значення в мовленні, зв’язок з іменником; закріплювати знання про значення слів, близьких і протилежних за значенням; розвивати зв’язне мовлення учнів, мислення.

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/24779/ - Підсумковий урок з теми „Прикметник”. Урок з української мови для 4 класу. Розробка уроку з української мови для 4 класу на заявлену тему. Мета - узагальнити знання учнів, здобуті при вивченні цієї навчальної теми; учити застосовувати теоретичні знання на практиці; розвивати мовлення учнів та інтерес до вивчення української мови; виховувати вміння толерантно співпрацювати у групах.

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/27446/ - Закріплення знань про часові форми дієслів. Урок з української мови для 4 класу. Розробка уроку української мови в 4 класі з використанням технології розвитку критичного мислення, мета якого - удосконалювати вміння розрізняти дієслова теперішнього, минулого й майбутнього часу, добирати влучні дієслова до малюнків; розвивати мовлення, критичне мислення, збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до птахів

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/27583/ - Речення та текст. Визначення заголовка. Урок з української мови для 4 класу. Розробка уроку розвитку зв’язного мовлення в 4 класі, мета якого - учити дітей розрізняти окремі речення та текст, з кількох запропонованих заголовків, добирати найбільш влучний; розвивати спостережливість, допитливість, вміння аналізувати.

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/25957/ - Неозначена форма дієслова. Дієслова - синоніми. Урок з української мови для 4 класу. Розробка уроку української мови в 4 класі на заявлену тему. Мета - розглянути таку граматичну ознаку дієслова, як неозначена форма; формувати вміння розпізнавати неозначену форму дієслова, уміння утворювати часові форми дієслів від неозначеної форми; розвивати мовленнєву компетентність, мислення.

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/24245/ - Складання наукового та художнього описів берези за опорними словами та ілюстраціями. Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні. Урок з української мови для 4 класу. Розробка уроку з української мови для 4 класу на заявлену тему. Мета - учити учнів розрізняти тексти за їх стилістичними ознаками, уживати прикметники в мовленні зі стилістичною метою; формувати комунікативну, соціальну компетентності; розвивати мовленнєве чуття, культуру мовлення, спостережливість.

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/28013/ - Однорідні члени речення. Урок з української мови для 4 класу. Розробка уроку, мета якого - закріплювати знання про речення, однорідні члени речення; уміння встановлювати зв’язок слів у реченні та розпізнавати види речень, перебудовувати речення; формувати мовленнєву компетентність учнів інтерактивними методами.

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/27954/ - Що приніс нам Святий Миколай. Урок з української мови для початкової школи. Розробка уроку рідної мови за навчальною темою «Роль прикметника у мовленні. Зв’язок прикметників з іменником», мета якого - учити розпізнавати прикметники, ставити до них запитання; виховувати естетичні почуття засобами художнього тексту.

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/27738/ - Родовий відмінок іменників. Вживання прийменників з іменниками. Урок з української мови для 4 класу. Розробка уроку української мови в 4 класі, мета якого - формувати вміння відмінювати іменники чоловічого й жіночого роду із закінченнями -а (-я) в однині; розвивати навички правильно вживати закінчення іменників у родовому відмінку; удосконалювати вміння та навички визначати відмінок іменника та встановлювати зв’язок слів у реченні.

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/24359/ - Написання "не" з дієсловами. Спостереження за зв’язком дієслова в реченні з іншими частинами мови. Урок з української мови для 4 класу. Розробка уроку української мови 4 класі на заявлену тему. Мета - забезпечити засвоєння учнями знань про правопис; учити спостерігати за мовними явищами; розвивати зв’язне мовлення, уміння висловити свою думку, цінувати думки товаришів.

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/24018/ - Відмінювання іменників. Урок з української мови для 4 класу. Розробка уроку на заявлену тему з презентацією (додається). Мета - ознайомити учнів із системою відмінків іменників; виробляти вміння відмінювати іменники в однині і множині, визначати відмінки; розвивати пам’ять, увагу, мислення та вміння користуватись книжкою

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/27705/ - Закріплення знань про однорідні члени речення. Урок з української мови для 4 класу. Розробка уроку української мови в 4 класі у формі подорожі, мета якого - закріпити знання про однорідні члени речення, розділові знаки при них; інтонування речень з однорідними членами; розвивати вміння складати речення з однорідними членами, навички самостійної роботи.

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/26965/ - Чергування звуків [ і ] з [ о ], [ е ] в іменниках чоловічого й жіночого роду.
План-конспект уроку з української мови в 4 класі з використанням активних методів засвоєння чергування голосних у іменниках, мета якого - ознайомити учнів із чергуванням голосних звуків у окремих відмінках іменників чоловічого й жіночого роду на приголосний
26.01.2012

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/24719/ - Складання казки за поданим зачином „Чому Ялинка зелена?”. Урок із зв'язного мовлення для 4 класу.
Розробка уроку розвитку зв’язного мовлення в 4 класі на заявлену тему з медіапрезентацією (додається). Мета - учити учнів складати казку за поданим зачином, висловлювати свої думки в логічній послідовності; формувати навички усного й писемного мовлення; закріпити уміння добирати прикметники до іменників, складати текст з деформованих речень

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/23543/ - Уживання прикметників в усному та писемному мовленні. Урок з розвитку зв'язного мовлення для 4 класу.
Розробка уроку розвитку зв’язного мовлення на заявлену тему. Мета - учити дітей уміло використовувати прикметники в усному та писемному мовленні, правильно та влучно висловлювати свої думки; розвивати образне мислення, мовлення, творчі й естетичні смаки; виховувати любов до природи рідного краю, охайність при виконанні письмових робіт

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/25957/ - Неозначена форма дієслова. Дієслова - синоніми. Урок з української мови для 4 класу.
Розробка уроку української мови в 4 класі на заявлену тему. Мета - розглянути таку граматичну ознаку дієслова, як неозначена форма; формувати вміння розпізнавати неозначену форму дієслова, уміння утворювати часові форми дієслів від неозначеної форми; розвивати мовленнєву компетентність, мислення
20.12.2011

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/25870/ - Твір на основі власних спостережень. Первоцвіти квітнуть, весну-красну чують. Урок з розвитку зв'язного мовлення для початкової школи.
Розробка уроку розвитку зв’язного мовлення на заявлену тему. Мета - учити висловлювати свої думки в логічній послідовності; розвивати мислення, мовлення, творчі здібності, спостережливість, збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до природи, уміння відчувати красу рідного слова
16.12.2011

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/25689/ - Спостереження за вживанням у мовленні прислівників-синонімів, прислівників-антонімів. Урок з української мови для 4 класу.
Розробка уроку української мови для 4 класу на заявлену тему. Мета - ознайомити з прислівниками, близькими за значенням і протилежними за значенням; спостерігати за роллю прислівників у реченні, формувати вміння визначати прислівники, виробляти вміння добирати їх
08.12.2011

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/25629/ - Пригоди маленької сніжинки. Урок з розвитку зв’язного мовлення для 4 класу.
Розробка уроку розвитку зв’язного мовлення в 4 класі (складання казки) на заявлену тему. Мета - навчати дітей складати казки; розвивати зв’язне мовлення, фантазію, уяву, уміння зіставляти та порівнювати; виховувати естетичні почуття. Урок починається такими словами: „Сьогодні ви самі спробуєте виступити в ролі казкарів і складете свою казку”
07.12.2011

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/25621/ - Казкова подорож кленового листочка. Урок з розвитку зв'язного мовлення для 4 класу
Розробка урок розвитку зв’язного мовлення на заявлену тему в 4 класі „Складання твору-казки”. Мета - учити учнів складати твори-казки; удосконалювати навички правильно говорити й точно висловлювати свої думки
07.12.2011

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/25489/ - Узагальнення та закріплення вивченого матеріалу про слово та будову слова. Урок з української мови для початкової школи.
Розробка уроку з української мови на заявлену тему у формі КВК. Мета - повторити та поглибити знання учнів про слово; розвивати усне й писемне мовлення, пам’ять, логічне мислення; виховувати самостійність, відповідальність, інтерес до рідної мови
30.11.2011

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/25010/ - Зв’язок прикметників з іменниками в реченні. Вправи на визначення роду та числа прикметників.
Розробка уроку української мови для 4 класу на заявлену тему. Мета - розширювати знання учнів про зв’язок прикметників з іменниками, розвивати уміння розпізнавати їх рід і число; розвивати орфографічні та каліграфічні навички, збагачувати словниковий запас; продовжувати формування уявлень про цикл календарних народних свят
14.11.2011

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/24958/ - Кольори осені. .
Розробка компетентнісно-орієнтованого уроку розвитку зв’язного мовлення з української мови в 4 класі на заявлену тему „Твір за зоровою опорою та уявою”. Мета - учити учнів на основі спостережень і аналізу побаченого створити твори; сприяти мовленнєвому розвиткові школярів, збагаченню культури почуттів; створювати атмосферу взаємодії
11.11.2011

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/24929/ - Іменник. Узагальнюючий урок.
Розробка уроку української мови в 4 класі на заявлену тему. Мета - систематизувати знання про загальне значення та граматичні ознаки іменника; розвивати уважність при застосуванні їх форми; розвивати вміння робити висновки й узагальнення, уміння аналізувати, розвивати творчі здібності, спостережливість
10.11.2011